CISCO szkoli profesjonalistów w ZS w Czchowie

25.01.2021, Kategoria: Aktualności

Od września 2020 roku uczniowie Technikum Informatycznego realizują Kurs Cisco IT Essentials, który przeznaczony jest dla uczniów Cisco Networking Academy w szkołach średnich, technicznych, szkołach wyższych i uniwersytetach, którzy decydują się na karierę w IT i chcą zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie pracy komputerów, montowania komputerów i rozwiązywania problemów sprzętowych i oprogramowania.

Opis programu kursu:

Kurs obejmuje podstawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zaawansowane koncepcje, takie jak bezpieczeństwo, sieci, oraz obowiązki specjalisty IT. Uczniowie, którzy ukończą ten kurs będą potrafić opisać wewnętrzne elementy komputera, zmontować system komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy używając narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Ponadto, będą umieć połączyć się z Internetem i udostępniać zasoby w środowisku sieciowym. Nowymi zagadnieniami w tej wersji są tematy: urządzenia przenośne, takie jak tablety i smartfony oraz wirtualizacja po stronie klienta. Rozszerzone tematy to system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, bezpieczeństwo, sieci oraz rozwiązywanie problemów.

Ćwiczenia laboratoryjne są istotnym elementem kursu. Wirtualny laptop i wirtualny pulpit są samodzielnymi narzędziami zaprojektowanymi do uzupełnienia zajęć klasowych i zapewniania interaktywnego doświadczenia w środowisku nauczania z ograniczonym sprzętem fizycznym.

Cele programu kursu:

Głównym celem tego kursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do pracy w IT na podstawowych stanowiskach, w różnych obszarach rynku pracy:

 • Firmy lub stanowiska mobilne z wysokim poziomem bezpośredniej interakcji z klientami. Obejmowane stanowiska to m.in. technik, administrator IT, serwisant terenowy i technik sprzętu komputerowego.
 • Obszary pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji klienta, szkolenia klienta, systemów operacyjnych, oraz problemów z połączeniami. Obejmowane stanowiska to m.in. technik zdalnego wsparcia, technik centrum pomocy, technik telefonicznego centrum pomocy, specjalista IT i przedstawiciel IT.
 • Zadania z ograniczonym udziałem klienta, gdzie czynności związane z sprzętem są szczególnie istotne. Pozycje zawodowe to m.in. technik magazynowy i technik oddziału.
 • Ponadto uczniowie zdobywają sprawność w zakresie komponentów komputerów stacjonarnych i przenośnych, ucząc się właściwych procedur instalacji sprzętu i oprogramowania, uaktualnień i rozwiązywania problemów.

Na koniec kursu, uczeń będzie potrafił:

 • Zdefiniować technologie informatyczne (IT) i opisać elementy komputera osobistego.
 • Opisać sposoby ochrony ludzi, sprzętu i miejsc pracy od wypadków, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
 • Wykonać krok po kroku montaż komputera stacjonarnego.
 • Wyjaśnić cel konserwacji zapobiegawczej oraz zidentyfikować elementy procesu rozwiązywania problemów.
 • Zainstalować i poruszać się w systemie operacyjnym.
 • Konfigurować komputery do połączenia z istniejącą siecią.
 • Modernizować lub wymieniać elementy laptopa w oparciu o potrzeby klientów.
 • Opisać cechy i właściwości urządzeń mobilnych.
 • Zainstalować i udostępnić drukarkę.
 • Wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa oprogramowania.
 • Stosować dobre praktyki komunikacyjne i profesjonalne postępowanie podczas pracy z klientami.
 • Wykonywać konserwację prewencyjną i zaawansowaną diagnostykę.
 • Ocenić potrzeby klienta, analizować możliwe konfiguracje i dostarczać rozwiązania lub zalecenia dotyczące sprzętu, systemów operacyjnych, sieci i bezpieczeństwa.

Pomyślne ukończenie kursu  IT Essentials jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu czyli międzynarodowego dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

 • Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
 • Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
 • Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,
 • Dostęp do materiałów i programów, m.in.:
  • CISCO VIRTUAL DESKTOP - Symulator komputera stacjonarnego;
  • CISCO VIRTUAL LAPTOP - Symulator komputera mobilnego;
  • CISCO PACKET TRACER - Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania e-learning. Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez uczniów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.


Galeria Zdjęć