24 stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25.01.2021, Kategoria: Aktualności

Celem tego święta jest zobrazowanie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą być przekazywane za pośrednictwem mediów oraz przeciwdziałanie temu zjawisku. Już w 1967 roku Papież Paweł VI dostrzegł wagę i znaczenie mediów i ustanowił Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Media, jak wiemy, to nieodłączny element współczesnego życia, są one zarówno źródłem wiedzy, rozwoju, wychowania i edukacji oraz rozrywki, jak i źródłem niosącym wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Poprzez to święto warto uświadomić sobie jak ważną funkcję pełnią media i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na dziennikarzach.

Ponadto, prasa, radio, telewizja, Internet oddziałuje na każdego człowieka codziennie, to dzięki nim ludzie mogą zdobywać nowe informacje oraz kształtować opinie. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie życie bez mediów.  Słuchanie radia, oglądanie telewizji, czy sufrowanie po internecie traktujemy jako naszą codzienność. Musimy sobie uświadomić, że media są wielką siłą i mogą skupiać uwagę na jednych sprawach, odwracając ją od innych, wyróżnia je ogromny, ponadregionalny, ogólnokrajowy i globalny zasięg, a treści przekazywane za ich pośrednictwem mają charakter publiczny i mogą one dawać ludziom to, czego potrzebują i co lubią, przemycając równocześnie wartości i treści, odpowiadające ich interesom. Posiadają nad nami pewną formę władzy, czasami trudno się w tym wszystkim połapać i wyciągnąć właściwe wnioski.


Załączniki