Staże zawodowe dla uczniów!

11.05.2021, Kategoria: Aktualności

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Staże zawodowe -  czas trwania stażu  150  godzin.

Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

  • Miejsce składania dokumentów: u Lidera Szkolnego: Renata Łątka-Mleczko,  w gabinecie doradcy zawodowego.
  • Termin składania dokumentów: od 12.05.2021. do 18.05.2021. (z wyłączeniem weekendu)
  • W godzinach:  we wtorek od 11:20 do 12:20, w pozostałe dni od 09:45 do 14:00.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Fachowcy w swojej branży” oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w sekretariacie szkoły, u szkolnego lidera projektu, w biurze projektu Wydział Edukacji, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej CKZ: www.zstib.edu.pl/ckz w zakładce Centrum Kompetencji Zawodowych.

Uwaga!

  •  Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione długopisem niebieskim/granatowym, NIE czarnym.
  •  Załączniki do regulaminu powinny być drukowane dwustronnie, jeżeli załącznik zawiera więcej niż jedną stronę.
  •  Formatki zawierające barwy RP obowiązkowo musza być drukowane w kolorze.
  •  Proszę zwracać uwagę, aby dokumenty zawierały poprawną stopkę i nagłówek (wszystkie loga, nie ucięte).
  •  Formularz zgłoszeniowy, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – data na dokumentach musi być taka sama – zgodna z listą wpływu dokumentów.
  • Druki dokumentów rekrutacyjnych można pobrać u lidera szkolnego projektu. 

                                                                                                                                                                            


Galeria Zdjęć