Szkolne Koło PCK

 

 

Skład zarządu szkolnego Koła PCK:

Przewodnicząca: Kinga Motak
Z-ca Przewodniczącej: Anna Gawełda
Sekretarz: Małgorzata Pawłowska
Skarbnik: Martyna Figiel
Członek: Dorota Grzegorzek

Opiekun: mgr Izabela Ancukiewicz