Rada Rodziców

 
Prezydium Rady Rodziców w rok szkolny 2019/2020:

 

 

PRZEWODNICZĄCY:      Maria Kostrzewa

 

ZASTĘPCA:                     Sylwia Nowicka

 

SEKRETARZ:                   Krystyna Dudek

 

SKARBNIK:                      Bożena Oleksy