Kursy

Od września 2020 roku uczniowie Technikum Informatycznego realizują Kurs Cisco IT Essentials, który przeznaczony jest dla uczniów Cisco Networking Academy w szkołach średnich, technicznych, szkołach wyższych i uniwersytetach, którzy decydują się na karierę w IT i chcą zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie pracy komputerów, montowania komputerów i rozwiązywania problemów sprzętowych i oprogramowania.

Opis programu kursu:

Kurs obejmuje podstawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zaawansowane koncepcje, takie jak bezpieczeństwo, sieci, oraz obowiązki specjalisty IT. Uczniowie, którzy ukończą ten kurs będą potrafić opisać wewnętrzne elementy komputera, zmontować system komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy używając narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Ponadto, będą umieć połączyć się z Internetem i udostępniać zasoby w środowisku sieciowym. Nowymi zagadnieniami w tej wersji są tematy: urządzenia przenośne, takie jak tablety i smartfony oraz wirtualizacja po stronie klienta. Rozszerzone tematy to system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, bezpieczeństwo, sieci oraz rozwiązywanie problemów.

Ćwiczenia laboratoryjne są istotnym elementem kursu. Wirtualny laptop i wirtualny pulpit są samodzielnymi narzędziami zaprojektowanymi do uzupełnienia zajęć klasowych i zapewniania interaktywnego doświadczenia w środowisku nauczania z ograniczonym sprzętem fizycznym.

Pomyślne ukończenie kursu  IT Essentials jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu czyli międzynarodowego dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Galeria Zdjęć